Cenník


1 hodina servisných prác na predom určenej závade..................................... 48,-€ s DPH/hod

Dopravné náklady........................................................................................... 0,50€ s DPH/kmDiagnostika a drobné opravy do 1hod (zložitejšie naceňujeme)..................... 60€ s DPH/hod 

Dopravné náklady............................................................................................ 0,50€ s DPH/km


Každá ďalšia hodina.................................................................................... 40,-€ s DPH


Počíta sa alikvotná časť hodiny.

Minimálna cena za výjazd je 48,-€  s DPH plus náklady na dopravu 0,50€ s DPH.
Zazimovanie:

1-2 sekcie ..................................................................................................... 30,-€ s DPH

3-4 sekcie.......................................................................................................36,-€ s DPH

5-6 sekcí.........................................................................................................48,-€ s DPH

7-9 sekcí.........................................................................................................60,-€ s DPH

Dopravné náklady .......................................................................................0,50€ s DPH/km

Cenník materiálu je uverejnený na eshope spoločnosti Vireo (www.eshop.vireo.sk).

Cenník je platný od 1.8.2020